عدد هفت و هفت سین در فرهنگ ایران و اسلام

سابقه عدد هفت

ـ عدد هفت در قدیم :

 طبقات آسمان و زمین و سیارات هفت بوده است، ایام هفته هفت روز است.  مردم بابل عدد هفت را مقدس می شمردند،

ـ هفت در اسلام:

1- آسمان هفت طبقه دارد.  2- بهشت و جهنم هر کدام هفت یا هشت طبقه دارند. 3- هفت بار طواف دور کعبه لازم بوده و در سعی صفا و مروه نیز چنین است. 4- هفت نفر قاری قرآن معروف بودند، 5- فقهای سبعه هفت نفر فقیه معروفند. 6- در برخی موارد هفت بار شستن اشیاء ناپاک واجب یا مستحب است. 6- قرار گرفتن هفت عضو بدن هنگام نماز نیز مذکور است.  7- پادشاه مصر در خواب هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر را دید که حضرت یوسف به هفت سال خشکسالی و هفت سال فراوانی تعبیر نمود.

ـ هفت در تصوف:

هفت وادی سلوک در تصوف معروف است: 1- طلب، 2- عشق، 3- معرفت، 4- استغنا، 5- توحید، 6- حیرت، 7- فنا، مولوی می گوید:  

هفت شهر عشق را عطار گشت ......... ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

ـ هفت در تاریخ:

اژدهای هفت سر و هفت خوان رستم و اسفندیار معروف است. 

ـ سفره هفت سین:

و اما سفره ی هفت سین، در کشورهای مختلف هفت سین های متفاوتی پهن می شود، حتی در برخی از نقاط ایران و دیگر کشورها به جای "هفت سین"، "هفت شین پهن" می کنند، در دوران باستان هفت شین (شهد، شکر، شیرینی، شراب، شببو، شالین، شبدر) بوده است اما در پی رواج اسلام و ممنوعیت شراب در ایران در قرن 3 هجری این هفت «سین» بود که جای هفت «شین» را گرفت، در اصل هفت شین ثابت بود اما هفت سین تقریبآ هر چیزی که از نظر مردم خوش یمین باشد و با سین شروع شود می‌تواند باشد! که بر آن هفت چیز که نامشان با حرف ِسین شروع شده باشد می گذارند.

هفت سینی که ایرانیان سفره های خود را با آن می آرایند باید دارای خصوصیت زیر باشد:
1.
فارسی باشد؛

2. با حرف «س» آغاز شود؛

3. برای انسان سودمند باشد؛              

بنابراین هر آنچه که دارای این ویژگی ها نباشد- اگر چه با بندواژه ی «س» هم آغاز شده باشد، نمی توان جزء هفت سین به حسابش آورد. در زبان پارسی، تنها هفت چیز هستند که این ویژگی ها را دارا هستند، سفره هفت سینی که امروزه بیشتر مرسوم است داری هفت مورد از چیزهای مانند:

سبزه: نماد خرمی و نو زیستی

سرکه : نماد شادی (میوه درخت تاک در ایران میوه شادی خوانده می شد)

سمنو : نماد خیر و برکت

سیب: نماد مهر و مهرورزی

سیر : نگهبان سفره 

سماق: نماد مزه زندگی

سنجد : نماد حیات و بزر حیات

سکه: موجب برکت و سرشاری کیسه 

در سفره مرسوم است، میوه، گل، شیرینی های سنتی، ماهی قرمز، سبزی خوردن، کتاب آسمانی، دیوان شاعران از جمله حافظ و آینه، قرار دهند.

/ 0 نظر / 11 بازدید