اعضای شورای فرهنگی

 

نام خانوادگی

نام پدر

سمت

شغل

تحصیلات

170

عبداله

عبدالرزاقی

عبدالحکیم

روحانی

روحانی

لیسانس

168

حبیب اله

شیخ احمدی

احمد

مدیر

کارمند

لیسانس

170

بیداله

فاطمی احمد آبادی

گل محمد

معاون

آزاد

دیپلم

138

غلامرسول

ملامحمدى

غلامرضا

زائر

معلم

لیسانس

128

قهرمان

دبیرى

برهان

زائر

پیراپزشک

دکتری

31

احمد

محمودى مشهدریزه

نیک محمد

زائر

آزاد

فوق دیپلم

169

سمیه

بنایی

احمد

معینه

خانه دار

 

163

عبدالواحد

ناظری ریزه ئی

غلام احمد

زائر

کشاورز

سیکل

60

احمد

رحمانى

گل محمد

زائر

معلم

دیپلم

146

زنده فیل

شیخ جامى

عبدالکریم

زائر

آزاد

دیپلم

90

رحیم

ظاهری مشهدریزه ئی

غوث الدین

زائر

کارمند

لیسانس

91

رویا

مختارپور

غلام رسول

زائر

خانه دار

دیپلم

اعضای شورای فرهنگی کاروان 19443

 

/ 0 نظر / 53 بازدید