فضیلت آیة الکرسی بعد از هر نماز

عن أبی أمامة ری الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم

من قرأ آیة الکرسی دبر کل صلاة لم یمنعه من دخول الجنة إلا أن یموت.

رواه النسائی/صحیح الترغیب والترهیب

ترجمه:از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که بعد از هر نماز فرض آیة الکرسی را بخواند؛ تنها زنده بودنش مانع رفتن او به بهشت می شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید