شرط توبه از گناه چیست ؟

سئوالات فقهی شما عزیزان

سئوال : شرط توبه از گناه چیست ؟

جواب : گناه بر دوقسم است حق الله و حق الناس، اگر گناه حق الله باشد، کسی که دچار گناه شده است باید از گناهی که کرده پشیمان شده باشد و از گناه دوری کند و آن را تکرار ننماید و تصمیمی قطعی بگیرد که مجددا بسوی گناه باز نگردد و از خداوند طلب آمرزش و استغفار نماید، و چنانچه گناه حق الناس باشد شرط دیگر برآن اضافه نماید، که حق آن شخص را ادا کند و یا طلب حلالیت نماید.

منبع:صلاح الدین

/ 0 نظر / 20 بازدید