محرمات احرام

مکرو هات احرام:

1-داخل شدن در زیر پوش خانه خدا  .

2-شانه زدن ریش.

3- خاراندن .

4- بستن پیشانی یا سر.

5- اندختن لباس دوخته شده به شانه.

6-  گره زدن لباس احرام.

7- بوییدن خوشبویی.

8- خوردن میوه یا طعام وگیاه خوشبو.

9- بستن بینی.

 خلاصه مباحات احرام :(کاریهایی که  انجام آن برای محرم جایز است)

1-غسل کردن بدون شامپو و صابون.

2- پوشیدن انگشتر یا ساعت .

3- مسواک زدن بدون خمیر دندان.

4- ذبح حیوان اهلی.

5- گرفتن مژه از چشم.

6- گرفتن ناخن شکسته.

7- پانسبان زخم.

8- نکاح کردن.

9- بستن همیان.

      10- کشتن خزنده مضره. 11- استفاده از چتر .

  احرام زنان: زن هم در حق احرام مانند مرد است مگر در چند مورد که با هم فرق دارند:       

   1-  زمانی که احتمال می دهند عادت ماهانه آنها شروع شود بعد از نیت بگوید:

« اللهم محلی حیث حبستنی».

2-  لباس دوخته بپوشد که آغشته به چیزی مثل زعفران و .... نباشد.                              

   3 - صدای خود را هنگام تلبیه بلند نکند چون صدای زن عورت است.

4- پوشیدن کفش موزه و دستکش اشکالی ندارد.

 5- سر خود را بپوشاند به جز صورت خود را .

6-  هنگامی ازدهام جمعیت به حجر الاسود استلام نکند .

  7- در طواف رمل نکند.

8- نزدیک مقام ابراهیم نماز نخواند .

9- اگر ازدهام جمعیت بود از صفا و مروه بالا نرود.

10- بین دو میل  سعی نکند .

11- سرش را نترا شد بلکه کوتاه کند.      

12- اگر طواف وداع را ترک کند دم بر او لازم نیست .

13- بخاطرتاخیر طواف زیارت از وقتش و تاخیر طواف افاضه در ایام نحر به دلیل عذر بر او دم لازم نمی شود. 

و خنثی هم مثل زن است و برای احتیاط لباس دوخته شده بپو شد[2].

تذکر:خانم ها باید توجه داشته باشند که لباسشان نازک و بدن نما نباشد ،که بر اثر عرق کردن لباس به بدن می چسبد و بدن ظاهر مشود.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید