نمره صفر این دانش آموز پس از اعتراض بیست شد!

در آخرین جنگش

 ۲.اعلامیه استقلال امریکا درکجا امضا شد؟
در پایین صفحه


۳.چگونه می توانید یک تخم مرغ خام را به زمین بتنی بزنید بدون آن که ترک بردارد؟
زمین بتنی خیلی سخت است و ترک بر نمی دارد

۴.علت اصلی طلاق چیست؟
ازدواج

۵.علت اصلی عدم موفقیتها چیست؟
امتحانات

۶.چه چیزهایی را هرگز نمی توان درصبحانه خورد؟
نهار و شام

۷.چه چیزی شبیه به نیمی از یک سیب است؟
نیمه دیگر ان سیب

۸.اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟
خیس خواهد شد


۹.یک ادم چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟
مشکلی نیست شبها می خوابد

۱۰.چگونه می توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟
شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنیدکه یک دست داشته باشد


۱۱.اگر در یک دست خود سه سیب و چهارپرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته باشید کلا چه خوهید داشت؟
دستهای خیلی بزرگ

/ 0 نظر / 9 بازدید