عکسهائی که باید با دقت دید

 

 
آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟
 
آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟
آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟!
 
آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟!
 
آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه ؟؟
آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه ؟؟
 
سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید !
سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید !
 
چه کسی بالااست و چه کسی پائین است
 
چه کسی بالااست و چه کسی پائین است
 
آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب ؟
 
آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب ؟
/ 0 نظر / 13 بازدید