لَبَّیکَ‌ اَللّهُمَّ‌ لَبَّیکَ ، لَبَّیکَ‌ لا شَریکَ لَکَ لَبَّیکَ اِنّ الْحَمْد

میزبان کریم، خوان کرم گسترده است، بندگان فقیر از همه جا و همه کس بریده و خیمه به درگاهش زده‌اند و در آستان اقدسش، بر خاک نشسته‌اند. 

عجب زمزمه‌ای دارد این رودِ چرخنده بر دور این خانة یکتا! هر که و هر چه هستی از خود بی‌خود می‌شوی، تهی از پیرایه‌های الفاظ و القاب و رها از بند منیت و همه او می‌شوند. امام صادق فرمود: «آن‌گاه که آهنگ حج کردی، دل خودت را از غیر خدا خالی کن و تمام امورت را به خالقت بسپار و در همة حرکات و سکنات به خدا توکل کن و تسلیم قضا و حکمت و قدرت خدا شو و دنیا را کنار بگذار».

خدامحوری در جای جای حج موج می‌زند و چون مغناطیسی، قلب‌های شیفته را به خود جذب می‌کند


/ 0 نظر / 34 بازدید